ar kas zino, ar galima, ar ne griekas, sekmadieniais ir sventadieniais, savo bobytei shmaku~~shmaku daryt?!

paskelbė