gal kuri noretu man pasitarnauti? patirtis nebutina,,,,, svarbu paklusti